Kataloq #1

QAZMA QURĞUSU "RUSLAN" UP-130/170Şassi MZKT-7003-010
Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t 1300 (130)
Qalxma sürəti, m/s 0,12
Mühərrikin gücü, KvT 500
Sürətlərin sayı 6
Yerdən məsafə 38
Tal sisteminin tellənməsi 4х5
Bucurqadın dartı qüvvəsi 19


QAZMA QURĞUSU "RUSLAN" UP-100

 
Şassi КрАЗ 7133
Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t 1000 (100)
Qalxma sürəti, m/s 0,2-1,0
Mühərrikin gücü, KvT 354
Sürətlərin sayı 4
Yerdən məsafə 26
Tal sisteminin tellənməsi 5Хх
Bucurqadın dartı qüvvəsi 11,0


QAZMA QURĞUSU "RUSLAN" UP-80/100

 
Şassi КрАЗ 65053
Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t 800 (80)
Qalxma sürəti, m/s 0,2-1,0
Mühərrikin gücü, KvT 354
Sürətlərin sayı 4
Yerdən məsafə 26
Tal sisteminin tellənməsi 4x5
Bucurqadın dartı qüvvəsi 11,0


QAZMA QURĞUSU "RUSLAN" UP-60/80

Şassi КрАЗ 65101
Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t 600 (60)
Qalxma sürəti, m/s 0.208-1.15
Mühərrikin gücü, KvT 220
Sürətlərin sayı 4
Yerdən məsafə 22.4
Tal sisteminin tellənməsi 3x4
Bucurqadın dartı qüvvəsi 11.1


QAZMA QURĞUSU "RUSLAN" QQ-50

Şassi КрАЗ 65101
Yükqaldırma qabiliyyəti, kH, t 500 (50)
Qalxma sürəti, m/s 0.208-1.15
Mühərrikin gücü, KvT 220
Sürətlərin sayı 4
Yerdən məsafə 19
Tal sisteminin tellənməsi 3x4
Bucurqadın dartı qüvvəsi 9.26


QAZMA QURĞUSU "AZİNMAŞ37А-1"

Qarmağın ən böyük yükqaldırma qabiliyyəti, t                32
Qarmağın ən böyük qalxma hündürlüyü, m                12
Qarmağın yükqaldırmada qalxma sürəti, t, m/s

32..............................0,48
15,7..............................0,99
9,8..............................1,58

Bucurqad  
Kanatın ikinci doladında nominal dartı qüvvəsi 8,5
Tal kanatının diametri, mm 22
Vəşka  
Özüldən qarmaq blokunun oxuna qədər hündürlüyü, m 18
Tal sisteminin tərtibatı 2х3
Diametri 15мм
Nəql vəziyyətində əndazə ölçüləri, mm 10320*2750*433
Qurğunun kütləsi, kq 20780


KƏŞFİYYAT QAZMA QURĞUSU "URB-2.5 A-KamaZ"


Diametri 60.3 mm fırlanan qazma boruları ilə dərinliyi 200 m-ə kimi və dərinliyi 300 m-ə kimi quyuları təmizləməklə , geofizik və struktur quyularının eləcə də şneklərlə qrupp quyularının qzılması üçün təyin edilmişdir. Yerimə qabiliyyəti yüksək olan KamAZ-4310 avtoşassinin üzərində quraşdırılmış mexanizmlər kompleksindən təşkil olunmuşdur.

 

Qarmağa buraxıla bilən yük, kN 40
Qazma mərmisinin hesabat qalxma sürəti, m/san 0-2.2
Qazma mərmisinin (alətin) hesabat fırlanma tezliyi, san-1(dovr/dəq) 0-5.02
Qazma dərinliyi, m  
Qazma boruların diameri 200
Qazma boruların diametri 50 mm 300
Qazma diametri, mm, artiq olmayaraq  
Yumaqla qazma boruları ilə  
Başlanğıc 190
Son 93
Qazma şamlarınln uzunluğu 6.0
Aləti verən ən böyük (hesabat) qüvvə, kN (ts) 26(2.6)
Rotor masasından kəlləçarx blokunun oxuna qədər maçtanın hündürlüyüç mm 9.500
NB-32 qazma nasosu  
Verim (ən böyük), m3/saat( dm3/san 40(11)
Nasosun maksimal təzyiqi, MPa  (kqs/sm3) 4.0(40)
Qurğunun ənzadə olçüləri, mm, artıq olmayaraq 1200õ2.500õ3.800
Kütləsi, kq artiq olmayaraq 14.730