Kataloq #2

UNİVERSAL VƏ İSTİSMAR FİRLANĞICLAR


Tip ВЭ-50 ВЭ-80 ВЭ-125 ВЭ-170 ВБ(УВ)-250
Yükqaldırma qabiliyyəti,kn 500 800 1250 1600 2500
İşçi təzyiqi, Mpa 15 16 21 20 25
Gövdənin keşid dəliyi diametri, mm 55 75 75 75 75
Əndazə ölçüləri, mm 1785х575х475 2270х692х615 1860х590х550 2970х975х720 2850х1090х920
Kütlə, kq 400 735 1500 1815 2275


YUYUCU FIRLANĞIC ВП-50; ВП-80

Тип ВП-50 ВП-80
Грузоподъемность, т 50 80
Давление рабочее, МП 16 20
Диаметр проходного отверстия ствола, мм 50 75
Диаметр проходного отверстия бокового прохода, мм 60 75
Наружный диаметр ствола (под элеватор), мм 73 114
Присоединительная резьба - резьба трубная по ГОСТ 633-80 73 114

Габаритные размеры, мм 
- длина
- высота


732
270

880
410
Масса, кг 41 90


ЭХЛ ELEVATORS

IXL tipli elevatorların təyinatı, quyulann novbətı və kapital təmir zamanı nasos-kompressor sütunlarının və qazma buruqlarının havada sərbəst saxlanılması tutulması üçündür.
Type ЭХЛ 60-15 ЭХЛ 73-25 ЭХЛ 73-35
Yükqaldırma, t 15 25 35
Saxlanılan borulann diametri, mm 60 73 89
Qabarit ölçüləri, mm 370x155x110 370x180x130 370x180x150
Kütlə, kg 18 20 26


ŞTANQ ELEVATORLARI ЭШН-5; ЭШН-10

Şıfr ЭШН-5 ЭШН-10
Yükqaldırma qabiliyyəti, t 5 10
Korpusun hündürlüyü, mm 60 72
Ştropun diametri, mm 22 25
Əndazə ölçüləri, mm 225х125х490 230х125х490
Kütlə, kq 11 13E L E V A T O R L A R ЭТА-32; ЭТА-50; ЭТА-60

  ЭТА-32 ЭТА-50 ЭТА-60
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, t 322 50 60
Tutulan boruların şərti diametri, mm 48, В48, 60 60, В60, 73 60, B60, 73
Əndazə ölçüləri, mm 280х200х540 290х230х575 300х240х590
Kütlə, kq 344 36 41


QAZMA ŞTROPLARI


 

Şıfr ШБД-80 ШБД-125 ШБД-200
Ştropların komplekt dəstinin yükqaldırma qabiliyyəti, t 800 1250 2000
Əks kəsiyin diametri, mm 75 75±5 90
Əndazə ölçüləri, mm 1200х485х105 1200х520х105 1800х570х130
Ştrop cütünün çəkisi, kq 180 235 410