Kataloq #5

QÜLLƏLİ BURUQ ВБ-320М; ÖZÜL ОБ-53М


 

Şıfr ВБ-53х320М
Qarmağa icazə verilən yük, kH (ts) 3200 (320)
Hündürlüyü ( ayaq plitəsindən) yuxarıya qədər kranaltı ramadan az olmayaraq 53, 85
Yuxarı bazanın ölçüləri ayaqların mərkəzinə görə, m ± 0.01 6,0х2,6
Aşağı bazanın ayaqları mərkəzinə görə, m ± 0.01 10.0х10.0
114 mm boruları üçün mağazalar (hesablı) az olmayaraq, m 1900
Panelin hündürlüyü, m 4,8; 5,85; 6,0
Darvazanın keçidin hündürlüyü, m 11,5
Balkonun yerləşməsi hündürlüyü, m 21,93
Əndazə ölçüləri, mm
- Hündürlüyü
- dayaq plitələrindən mərkəzindən eni
- dayaq plitələrin mərkəzindən uzunu

578500
10000
10000
Kütlə, kq 603000

Şıfr ÖZÜL ОБ53М
Yol verilən yükləmə, kH (ts)  
- rotoraltı tirlərə 3200 (320)
- şamdanlara 2000 (200)
Buruğun döşəməsinin qeydiyyatı, m 5,5
Buruqaltı dayaq mərkəzləri arasında məsafə, m, ± 0.01 10
Əndazə ölçüləri, mm 38000х26500х8000
Kütlə, kq 927000KRANLAR КПБ-3М; 8КП-2; 12КП-ЗУ


Şıfr КПБ-3М 8КП-2 12КП-ЗУ
Yükqaldırma qabiliyyəti, kq 3000 2000 3000
Maksimal hərəkət radiusu, mm 8000 8000 8000
Kranın qarmağının dönmə bucağı 2700 1800 700
qarmağın yükqaldırma hündürlüyü, m 6 6 12