Kataloq #7

FONTAN ARMATURLARI АФК 3-65х21; АФК 3-65х35;

Fontan armaturları 21və 35 MPa təzyiqinə hesablanmıs 65, 80, 100 və 150 mm kecidi ilə hazırlanır, həmcinin API standartlarına uygun 35 Mpa təzyiginə hesablanmıs, kecidi 65 mm olan və 70 Mpa təzyiq? hesablanmıc, və 80/50 mm kecidi olan fontan armaturları hazırlanır. Quyu muhiti : Adi və API standartlari ilə tərkibində 25 mq dək mexaniki qatısıqlar, cəm halında H2S və CO2 0.003 % qədər və həcmə gorə 80% lay suyu olan neft, qz, qazokondensantı; K2 tərkibində olan 25 mq/l-dək olan mexaniki qatısıqlar və hər biri 6% qədər olan H2S və CO2 neft, qaz, qazokondensantı (yuksək legirli paslanmayan poladdan hazırlanır)


Şıfr Keçid diametri İşləmə təzyiqi Əndazə ölçüləri, mm Kütlə, kq Qanayıcı və tənzimləyici quğu
АФК1-65х21

65

21

1360х790х1610 807

ZM, ZMS, ZMS1, ZM tipli əl ilə idarə olunan və pnevmatik intiqallı düzaxınlı siyirtmələr, tənzimlənən və tənzimlənməyən drossellər

АФК3-65х21 1360х790х1795 955
АФК3а-65х21 1360х790х2290 1219
АФК3-65х35 65 35

35

1350х760х1830 1230
АФК3а-65х35 1350х760х2330 1578
АФК3--65х35-1 by APİ standart 1630х585х2330 1800
АфК6В-80/65х35К2 80 2315х1180х2735 2537
АФК6В-80/50х70-1 2400х1085х4260 3160
АФ4аВ-80/65х35-1ф 70 3075х850х3910 3400


OKK1, OKK2 TİPLİ BİRLƏŞDİRİCİ SÜTUNLAR

Birləşdirilmiş sütunların OKK tipli birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş iki və artıq sütunların və təzyigə nəzarət sütun arası boşluqda. Sütunların birləşdirilməsi işlək təzyiq 21 və 35 MPa hazırlanır. Quyunun mənşəlindən asılı olaraq birləşdirmə aşağıdakı qaydada buraxılır. Adi mənşəlində, tərkibində neft, qaz, qazkondinsat, yuyucu məhlul (maye), sement qarışığı, qazılmış tərkibin hissəcikləri, su və onlann qarışığı. Koroziyaya davamlı (K2 və K2İ) mənşəlilər üçün, tərkibində neft, qaz, qazkondinsat, yuyucu məhlul, tərkibində KS və CO, 6% qədər ölçüyə görə.
Parameter OKK-1 OKK-2 OKK-3
İşçi təztiq Mpa 21 35 21 35 35
Nominal diametr, mm 140-324
140-426
168-508
Qabarit ölçüləri, mm 545x1300x535 585x1340x580 610x1366x1130 675x1365x1320 812x1370x1615
Kütlə, kg 485 610 1090 1885 2910


SİYİRTMƏ 3MC1 -100x35

3MC1 -100x35 tipli siyirtmə quyularda keçici dəliyin armatur axının qapanması üçün nəzərdə tutulub.
Şərti keçıd, mm 100
İşçi təzyiq, MPa 35
Buruqdakı mühüt Korroziyalı: tərkibində CO2 və H2S 6% qədər həcmdə
Qabarit ölçüləri, mm 350x320x510
Kütlə, kq 86


SİYİRTMƏ "3М-65х21"

3M-65x21 tipli siyirtmə quyularda keçici axının qapanması üçün nəzərdə tutulub
Şərti keçıd, mm 65
İşçi təziq, MPa 21
Buruqdakı mühüt Korroziyalı: tərkibində CO2, və H2S 0,003% qədər həcmdə
Qabarit ölçüləri, mm 350x320x650
Kütlə, kq 64


SİYİRTMƏ "3М-65х35"

3M-65x35 tipli siyirtmə quyularda keçici axının qapanması üçün nəzərdə tutulub.
Şərti keçıd, mm 65
İşçi təzyiq, MPa 35
Buruqdakı mühüt Korroziyalı: tərkibində CO2 və H2S 0,003% qədər həcmdə
Qabarit ölçüləri, mm 350x320x510
Kütlə, kq 86


SİYİRTMƏ "3М-80х35"

3M-80x35 tipli əl ilə və qidravlik idarə olunan siyirtmə əks-atıcı avadanlığın manifold xəttinin qapanması üçün nazərdə tutulub.
Şərti keçıd, mm 80
İşçi təziq, MPa 35
İdarə etmə Əlilə
Qabarit ölçüləri, mm 470x360x775
Kütlə, kq 126