Kataloq #9

MANİFOLD МПБ2-80х35; МПБ2-80х70

Manifold nəzərə tutulub işçi təzyıqin 35 Mpa qədər, daxil olmaqla DÜİST 13862-80 sxema 1.2 ve 3 atıcılığa qarşı komplektasiyası üçün. Manifoldun rolu neft, qaz buruqlarının qazılması zamanı qaz neftın nəzərə çarpması prosesin kompleks tədbirləri üçündür. Manifold mülayim və soyuq (12 rayon) mikroiqlim rayonlarında istismarı üçün DÜIST 16350-80 nəzərə tutulmuşdur.

Şıfr МПБ2-80х35 МПБ2-80х70
Şərti keçid, mm 80 80
İşçi təzyiq, Mpa 35 70
Kilidləmə bağlama avadanlığı 3M-80x35
3MГ-80x35
3M-80x70
3MГ-80x70
 Nizamlayıcı boşlayan avadanlığı ДР-80х35 ДРГ-80х70
Kütlə, kg 8455 12225MANİFOLD МБ-250;250Э; 320


Şərti keçid, mm 100
İşçi təziq, MPa 25
Sınaq təziq, Mpa 37.5
Kütlə, kq 6425


PLAŞKALI PREVENTOR ППР-156х35; ППР-180х35


Parametr Ölçü ППР-156х35 ППР-180х35
Nominal daxili diametr mm 156 180
İşçi təzyiq MPa 35 35
Bağlanan boruların diametri mm 73,89,114 73,89,114
Ölçü mm 1550х550х290 1550х550х290
Kütlə kq 550 550


HİDRAVLİKİ DOMKRAT ГД3-300


Yükqaldırma qabiliyyəti, t 300
Silindirdəki maksimal təzyiq, Mpa 300
Yükün qaldırma hündürlüyü, mm 500
Əndazə ölçüləri (qaldırıcılarsız) 1120х750х900
Kütlə, kq 1384,4


PORŞENLİ NASOS 9Т

9T porşenli üfuqi qoşa silindirli ikili hərəkət nasos qazma və kapital təmir prosesində quyunun sementləşdirilməsi zamanı məhlulların quyuya vurulması üçün nəzərdə tutulub.

Nasosun gücü, Kv 125/170
Porşenin giriş hissəsinin uzunluğu, mm 250
Ötürücülərin sayı 20,5
Manifold                                                          - sorucu, mm 100

                                                                       - basma nasos, mm

50
Əndazə ölçüləri, mm 2420х790х2190
Kütlə, kq 2890


PORŞENLİ NASOS НБ-125 (9МГР)

НБ-125 (9МГР) tipli geoloji nasos kəşfiyyat qazma porşenli nasosu geoloji qazma zamanı yuyucu məhlulun buruğa vurulması üçündür.

Nasosun gücü, kV 125/170
Fırlanan silindirin hərlənmə tezliyi, 511; 388; 337
Porşenin gedişi 250
Dişli ötürücünün ötürücü sayı 5,11
Kəmərlə nasosa ötürülmə  "Д", "Г", ГОСТ 1284 1-80
Kəmərlərin sayı 5
Şkiv nasosunun diametri, mm 1000

Manifold                                           - sorucu, mm

100
                                                        - basma nasos, mm 50


TİTRƏYİCİ ƏLƏK ВС-1

Titrəyıci ələyin təyinatı neft və qaz quyulannın qazılması zamanı qilli məhlulun qazılmış laylardan təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub.

Ayrılan hissəciklərin minimal ölçusu, mm 0,2
Maksimal buraxmaq qabiliyəti, m3/s 0,034
Ələyın işçi üstü, m2 2,52
Qabarit ölçülər, mm: 
Uzunluq 
Eni
Hündürlük

3,0
1,8
1,6
Kütlə, kg 1900


QAZMA ROTORLARI P360; P-560


Parametrlər P360-Ш14 P560
Qazma rotorun stoluna düşən buraxıla bilən yük,Mn,t 1,2(120) 2,5(120)
Rotor stolunun keçid diametri, mm 360 560
Rotorun fırlanma sürəti, çox olmayaraq, san-1 3,33(200) 4,16(250)
Rotor stolunun statik fırlanma momenti, NM 17200(1720) 35000(3500)
Qazma boru sütunu ilə rotor stolu arasında ötürmə münasibatı 3,05  
Ölçüləri, mm 1385х925х510х 2167х1350х745
Kütləsi kq ПКР-560M olmadan 1230 4520
Kütləsi kq, ПКР-560M ilə   6240