"Azneftemash" ASC-nin əsası 1953-cü ildə qoyulmuşdur.

Azneftemash ASC

Müəssisəmiz 1999-cu ildə səhmdar cəmiyyəti olduqdan sonra,neft və qaz sənayesində istifadə olunan avadanlıqlar:qazıcı qurğular, yüksək təzyiqli siyirtmələr, xüsusi təyinatlı texnikalar, və muxtəlif alətlər yüksək keyfiyyətlə istehsal edilir. Zavodda 980 işçi calışır. Avadanlıqlar Azərbaycan Respublikasının və MDB ölkələrinin neft və qaz sənayesində istifadə olunur. İstifadə olunan avadanlıqlar məhz neftçilərin tələblərinə uyğun qurulmuşdur. Əsas istehsal sahələri ilə yanaşı müəssisədə poladəritmə sexi və müasir tələblərə cavab verən laboratoriya fəaliyyət göstərir. Müəssisəmiz dünya bazarına çıxmaq üçün rəqabətə davamlı və keyfiyyətli avadanlıqların yaraılması üçün işlər aparır. Sizinlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq!!! Hörmətlə, "Azneftemaş" ASC-nin prezidenti: Şahmar Rüstəm oğlu Vəliyev


Azneftemaş MMC-nin 2020-ci il üçün maliyyə hesabatı

Azneftemaş MMC-nin 2021-ci il üçün maliyyə hesabatı

Vəliyev Ş.R
"Azneftemaş" ASC-nin prezidenti

Aliyev V.A.
Plant manager "Azneftemash"
“SOCAR” -in prezidenti Rovnag Abdullayev