Kataloq #4

AVTOMAT AÇARLARI"АПР-2Б"

Nasos kompressor borularının sütunlarının APR (avtomat) açarları yer altı təmir zamanı mexaniki əməliyyatlar bağlamaq-açmaq və avtomatik əməliyyatları tutmaq və saxlamaq havada buraxmaq və mərkəzləşdırmək üçündür.

Şifr АПР 2-ИБМ АПР 2-ГП
Maksimal fırlanma momenti, kHm (kQsm) 4,5/450 4,5/450
Açılan ve bağlanan borulann şərti diametri, mm 48; 60; 73; 89 48; 60; 73; 89
Fırlanmanın sürəti, e-1, d/dər 0,85(51) 1,3(80)
Açarın ötürülməsi (avtomat) electric hydroaulic
Qabarit ölçuləri, mm
- fırlanan blok
- açar yığılmış halda

540x355x885
850x460x685

540x355x885
850x460x685
Kütlə, kg
- fırlanan blok
- açar yığılmış halda

127
200

127
180


A Ç A R L A R КТМ-73; КТМ-89; 2КТМ-89


Code КТМ-73 КТМ-89 2КТМ-89
Spining up and upcoupling pipes, mm 73 89 89-95
Maximal rotational moment, kNm 7,0 7,0 7,0
Overall dimensions, mm 370х190х80 390х210х80 390х245х80
Mass, kq 9,0 10,5 10,7


XƏLİLOV AÇARLARI KX 48/73; 73/89; 89/114; 114/127; 127/132

Xəlilov açarlannın təyinatı montaj və demontaj işləri, quyularda qaldırma-endirmə əməlıyyatları zamanı nasos-kompressor borularının açılması və bağlanması, həmçinin APR tıpli mexaniki açarlarla birqə ışlənməsi üçündür.ŞTANQ AÇARI КШ 19; КШ 22


Şıfr КШ 19 КШ 22
Ştanqın diametri, mm 19 22
Əndazə ölçüləri, mm 27х30х710 27х30х710
Kütlə, kq 4,7 4,7AÇAR КТГУCode КГТУ-М-60 КГТУ-М-73 КГТУ-М-89
Spining up and upcoupling pipes, mm 60 73 89
Maximal rotational moment, kNm 3,0 3,5 4,5
Overall dimensions, mm 332х142х65 344х154х74 382х187х74
Mass, kq 4,3 5,3 7,3


ZƏNCİRLİ AÇAR КЦО; КЦН


 
Шифр КЦО-1 КЦН-1 КЦН-2 КЦН-3
Boşaldılan və bərkidilən 60-89 89-114 114-102 102-132
Maksimal dövretmə anı, kHn 1,1 1,1 1,8 2,9
Dəstəyin sonunda icazə verilən maksima təsir, N 1660 950 1150 1400
Əndazə ölçüləri, mm 1660х105х110 1160х105х110 1570х112х135 2100х140х165
Kütlə, kq 10 14 24 53КБТ AÇARLARI КБТ(УМК)


   
Şifr КТБ-2
Maksimal fırlanma momenti 75
Burulan və açılan boruların şərtı diametri, mm 108…299
Dəstəyin sonuna içazə verilən güvvə, kN 70
Qabarit ölçülər, mm 1330x500x1090
Çəki, kg 180
Tam çəkı, kq 205


БУ-73-89 AÇARLARI


   
Şifr BУ 73-B9 M
Dəstəyin sonuna içazə verilən güvvə, kN 30

Burulan va açılan boruların şərti diametri, mm
- borular 
- bllərziklər 
- qıfıllar


73-89
80-85
80
Qabarit ölçüləri, mm 1225x360x852
Açarın asılma hissə ilə birgə kütləsi, kq 30
Açarın ehtiyat hissələri ilə bırgə, kq 30


OM-48; OM-60; OM-73; ОМ-89; QIFILLI DAYAQ

Qıfıl dayaqları təyınatı, qoyulmuş nasosların qaldırıcı boruların sutunlarında fiksasiyasıdır.
   
The conventional sigh Diameter, mm Length, mm Mass, kg
OM-48 56 705 4,21
OM-60 73 805 7,28
OM-73 89 825 10,25
OM-89 102 869 17,47